Om Peters Gartneri

Peters Gartneri er en enkeltmands virksomhed, der ejes af den økologiske landmand Peter Kirk-Haugstrup (Det Grønne Bevis fra Den Økologiske Jordbrugsskole, Aabybro 1990). Af Aarhus Kommune forpagter Peter 17 hektar jord og den smukke kampestenslade på gården Mariendal, 10 km syd for Aarhus.  Her har han siden 2010 drevet et økologisk landbrug med fokus på at producere et bredt sortiment af grøntsager til lokalområdet. Hertil kommer to små forpagtninger (på samlet 1,5 ha) i lokalområdet, hvor der primært dyrkes æbler og bær.

Dyrkning af jorden

Regenerativ dyrkning er et begreb, som i de senere år er blevet brugt mere og mere - og med rette!

Vi opdyrker jorden. For at kunne blive ved med det - fortsat at kunne producere mad til mennesker - skal vi gøre det regenerativt. 

Ordet refererer til en virkning af anvendt praksis - altså at den skal være genopbyggende for det samlede biologiske system. 

Det vi forsøger at genoprette er jordens frugtbarhed - dens evne til at ernære sunde planter. Denne opbygningsproces skabes som resultat af en symbiose mellem planter og jord. 

Der er en direkte sammenhæng mellem frugtbarheden og kulstofindholdet i jorden. Hvis vi i anvendt praksis lykkes med at opbygge humusindholdet (overvejende kulstof) i jorden, stiger dens frugtbarhed. 

I vores arbejde med at opbygge jordfrugtbarheden forfølger vi nogle af naturens principper:

  • grønt plantedække året rundt
  • stor diversitet i plantedyrkningen
  • minimal jordbehandling
  • mikrobiel stimulering af jordlivet med bl.a. kompost
  • integrering af dyrehold - specielt drøvtyggere (køer)

  Arbejdet med de regenerative elementer indebærer på mange måder, at et nyt håndværk skal læres. Elementer som efterafgrøder, følgeafgrøder, samdyrkning, fladekompostering og kompostering i mile indgår i dette håndværk. 

  Det er spændende, inspirerende og nødvendigt.

  Organisation

  Medarbejdere:

  • Gitte Fisker (medhjælper deltid)
  • Niels Stæhr (medhjælper - fuldtid i sæsonen)
  • Lene Aamand (medhjælper - deltid)
  • Max Nüssler (landbrugspraktikant)


  Strategisk rådgivningsgruppe:

  • Torben Simonsen, Agrar økonom
  • Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
  • Pernille Kallehave, forskningsrådgiver AU
  • Peter Wissing, erhvervsøkonom

  Siden er under opbygning...