VÆR MED TIL AT UDVIKLE ET BUD PÅ ET ANDERLEDES LANDBRUG

Peters Gartneri er et certificeret økologisk landbrug. Det betyder bla., at vi ikke bruger kunstgødning eller pesticider og i det hele taget har fokus på en bæredygtig behandling af miljø, natur og dyr.


Nu tager vi skridtet videre og tester en række såkaldt regenerative måder at dyrke vores jord på.


Med regenerative dyrkningsmetoder ønsker vi at genoprette jordens frugtbarhed og dens evne til at ernære sunde planter.  Der er en direkte sammenhæng mellem frugtbarheden og kulstofindholdet i jorden. Hvis vi lykkes med at opbygge humusindholdet (overvejende kulstof) i jorden, stiger dens frugtbarhed. Planterne bliver stærkere og mere modstandsdygtige overfor sygdomme og klimaforandringer og gør os i bedre stand til at producere sunde fødevarer. 


Læs mere om hvordan vi arbejder med regenerativ dyrkning herunder.

Vi tester og dokumenterer effekten af regenerative dyrkningsmetoder

Vi er overbeviste om, at regenerative dyrkningsmetoder  kommer til at spille en stor rolle i fremtidens landbrug, men der er meget, der skal læres og nye metoder og værktøjer, der skal udvikles. 


Vi oplever allerede stor interesse for vores “omstillings-projekt”.  Vi arbejder sammen med flere hundrede beboere fra lokalområdet I Aarhus syd, Aarhus Kommune, rådgivere, danske og internationale forskere. Du kan læse mere om vores projekter her.


Vi vil meget gerne inddrage flere i vores rejse. Så har du lyst til at være med og støtte op om vores regenerative projekt, så er her række muligheder.

The Potential of Regenerative Agriculture in Denmark (februar 2024)

Rapporten, The Potential of Regenerative Agriculture in Denmark (februar 2024) beskriver fordelene ved regenerativt jordbrug som:

  • Et mindre CO2e-fodaftryk
  • Større biodiversitet både over og i jorden
  • Bedre vandforvaltning